executeur versus legetaris


28 september 2005

Vraag nummer: 9520  (oude nummer: 6543)

Heeft een ET de verplichting om in contact te treden met een legetaris die per testament een geldbedrag toebedeelt krijgt ? Een oom van mij is bijna een jaar geleden overleden , alle legetarissen hebben nog niets ontvangen terwijl er geen schulden waren . Of moet je als legetaris gewoon wachten tot het geld op de rekening gestort wordt ? Van de andere legetarissen hoor ik dat ook deze nog niets ontvangen hebben.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Natuurlijk moet dat. De executeur voert de uiterste wil uit, maar moet natuurlijk wel weten of betreffende legataris of erfgenaam wel iets wil ontvangen. Het lijkt mij dus logisch. Of het wettelijke verplicht is is wat anders. Een legataris is schuldeiser, dus in die sfeer lijkt oproeping op zijn plaats.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.