Mag een executeur zijn loon verhogen?


15 oktober 2017

Vraag nummer: 52366

Geachte heer,

In het testament is te lezen dat de executeur recht heeft op 1% loon. Echter heeft executeur voor de afronding van het proces loon afgeschreven, dit bedrag is hoger dan de 1% waar executeur recht op heeft. Ik heb hier niet mee ingestemd. Mag een executeur dit doen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Mij lijkt dat de executeur zijn loon niet zelfstandig mag verhogen. De vraag is wellicht waarover betreffende percentage is berekend. Het lijkt me dat daar wel duidelijkheid over moet bestaan en dat dat wellicht de bron van verschil van inzicht is. Voorts is er wellicht ook sprake van een aparte declaratie van de gemaakte onkosten die in betreffend bedrag zijn verwerkt. Komt u er samen niet uit, dan raad ik u aan langs uw notaris te gaan voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn