Executeur testament


27 januari 2014

Vraag nummer: 37150

Mijn tante is overleden en heeft in haar testament haar partner als executeur benoemd en bij diens ontstentenis of belet mijn vader. Haar partner heeft bij volmacht de afhandeling aan een derde overgedragen. Mag dit, of had mijn vader als executeur op moeten treden?

Antwoord:

Geachte heer,

Dat hangt mede af van de bevoegdheden die de executeur heeft gekregen in het testament en de inhoud van betreffende volmacht. De volmacht (indien geldig) wil in beginsel doorgaans overigens ook niet zeggen dat de executeur daardoor niet meer bevoegd is. Die blijft dus in beginsel lijkt mij ook zelf bevoegd. Indien er een verklaring van erfrecht/executele is afgegeven, dan zou u betreffende notaris nader om informative kunnen vragen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.