Executeur


23 maart 2014

Vraag nummer: 37787

Hoe kom ik er achter dat ik executeur testamentair ben, als fam niet wil meewerken om het testament te openen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Via het centraal testamenten register is op te vragen of betreffende overledene een testament heeft gemaakt en zo ja bij welke notaris. Vervolgens kunt u dan weer betreffende notaris benaderen. Is er overigens al een notaris bij betrokken, dan is die mogelijk ingeschreven in het boedelregister bij de rechtbank.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn