Benoeming van executeur


23 september 2011

Vraag nummer: 26126

L.S.

Kan ik, in de hoedanigheid van erflater, een derde (één persoon) of derden (in dit geval 2 personen) volmacht geven bij de afwikkeling van mijn nalaenschap?
Hoe kan ik deze volmacht het best opstellen om de aan te wijzen executeur(s) maximale bevoegdheden te verlenen?
Ik dank U bij voorbaat voor Uw moeite.
Hoogachtend,
J. van Liempt

Antwoord:

Geachte heer,mevrouw,

Een executeur moet benoemd worden in een testament. Een testament wordt opgesteld door een notaris. Kortom, mijn eenvoudig advies aan u is een afspraak te maken met uw notaris om één en ander vast te leggen.

Voor de situatie tijdens uw leven, kunt u mogelijk nadenken over het zogenoemde levenstestament. Ook daarvoor kunt u terecht bij uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.