Kunnen we als erfgenem zelf een executeur aanwijzen?


5 februari 2017

Vraag nummer: 49474

Mijn oom is overleden en we zijn met 9 neven en nichten erfgenaam. Hij heeft echter niets geregeld. Hoe wijzen we een executeur aan ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een executeur kan niet worden aangewezen door de erfgenamen. Wel kunnen de gezamenlijke erfgenamen één (of meerdere) van hen of misschien een derde persoon een volmacht geven om één en ander af te wikkelen. De inhoud van die volmacht bepaalt dan ook de bevoegdheid van de gevolmachtigde.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.