executeur


13 juni 2015

Vraag nummer: 42614

LS, mijn moeder heeft in 2001 testament opgemaakt en haar zuster benoemd tot executeur. Ze is in 2013 overleden.

De letterlijke tekst in het testament is :

E. Executeur-testamentair
Ik benoem mijn zuster, mevrouw, thans wonende tot uitvoerster van mijn uiterste wilsbe
schikkingen , teneinde mijn nalatenschap te vereffenen, mijn begrafenis of cre
matie te verzorgen en mijn boedel te beredderen. Ik ken mijn genoemde zuster
alle daartoe benodigde macht toe, speciaal die tot inbezitneming van de goe
deren van mijn nalatenschap voor de tijd van de vereffening daarvan vereist.
Ik bepaal dat de uitvoerster voor voormelde werkzaamheden het wettelijk loon
in rekening mag brengen."

Wat voor soort executeur is ze nu ? ( 2 of 3 sterren ) Dat heeft nl invloed op de vergoeding die ze gaat krijgen.
( eenmalig 1% of jaarlijks )

hoor graag van u

groet

Antwoord:

Geachte heer,

Er staan redelijk ruime bevoegdheden in de benoeming, dus doorgaans worden die door de notaris de de verklaring van executele opstelt ook zodanig opgenomen. Overgansrecht bepaalt doorgaans welk loon van toepassing is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.