aanstellen executeur testamentair


4 oktober 2008

Vraag nummer: 12017  (oude nummer: 11375)

Kan de aanwijzing van een executeur testamentair zonder tussenkomst van een notaris plaatsvinden

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Nee, het moet vandaag de dag in een notariele akte (testament).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.