Taken executeur


23 november 2003

Vraag nummer: 8189  (oude nummer: 3441)

Ik ben onlangs gevraagd executeur te worden van een vriend. Bestaat er een opsomming van de taken van een executeur (in de wet) en waar kan ik dat vinden (wetboek, artikel).

Antwoord:

Geachte heer,

In een testament waarin de benoeming is vastgelegd worden ook de verplichtingen en bevoegdheden van de executeur vastgelegd. Deze kunnen verder gaan of juist minder zijn dan de bevoegdheden volgens de wet.

U vindt één en ander ten aanzien van de wettelijke bepalingen in de artikelen 4: 142 t/m 152 van het Burgerlijk Wetboek.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn