executeur testamentair tijd taakafronding


14 oktober 2009

Vraag nummer: 13074  (oude nummer: 14071)

Hoeveel tijd krijgt een executeur testamentair er voor om een boedel te verdelen. in dit geval betreft het een in Belgie gesloten huwelijk van mijn exman, die 17 november 2008 is overleden. Mijn dochter is erfgename met haar twee hafzusjes. Er is een weduwe, haar broer is de executeur testamentair.Volgens mijn dochter is in het testament van haar vader het langstlevende beding uitgesloten en zou verdeling volgen. Er is een batig saldo. Verder heeft zij niets meer vernomen.
Is er een termijn waarbinnen de e.t. zijn taak moet arfonden. Het is een eenvoudige naltatenschap voor zo ver mij bekend.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is trouwens de vraag of een executeur wel kan verdelen. Doorgaans is dat de bevoegdheid van de erfgenamen onderling. De gegeven bevoegdheid van de executeur is uiteraard doorslaggevend.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn