afwikkeling erfenis


5 oktober 2009

Vraag nummer: 13047  (oude nummer: 13981)

Mijn vader is in april 2008 overleden, er was door hem een executeur benoemd. Alles is afgehandeld maar zij kan de administratie niet sluiten omdat de definitieve aanslag IB nog niet binnen is. De wettelijke termijn hiervoor is drie jaar. In theorie kan het dus zijn dat die pas binnenkomt op 31 dec.2011. Het kan toch niet zo zijn dat hierop gewacht moet worden?

mvg DS

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Wellicht zou in dat geval uitgegaan kunnen worden van de voorlopige aanslag en vervolgens dat laten goedkeuring door de erfgenamen en de kantonrechter.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.