notaris als executeur


8 oktober 2010

Vraag nummer: 13946  (oude nummer: 16073)

Bij testament is de notaris die het testament heeft opgesteld en gepasseerd ook als executeur is benoemd. Verder zijn alle mogelijke erfgenamen (geen kinderen) onterfd. De nalatenschap is toegewezen aan "goede doelen". Wie controleert de betreffende notaris op correcte uitvoering van het testament?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De betreffende erfgenamen, lijkt mij.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.