Testament


25 mei 2016

Vraag nummer: 46290

Geachte M.,
in opdracht van mijn buurvrouw welke niet over internet beschikt, wil ik u de volgenden vragen voorleggen.
Haar dochter is onlangs overleden, en heeft in haar testament haar zelf, 1 neef en 1 nicht in haar testament als erfgenamen benoemd. De neef is ook benoemd om alles af te handelen. ( weet niet of dit ook bij de notaris bekend is) Inmiddels is de neef al bezig om het huis leeg te halen. Vraag 1: mag dit zomaar? Vraag 2: is er een wettelijk tijdstip wanneer de testament opening plaats vinden moet? De neef heeft een kopie van het testament in zijn bezit, is hij verplicht om contact op te nemen met de notaris?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is allereerst van belang via inlichtingen bij het CTR vast te stellen of betreffend testament inderdaad het laatst geldende testament is. Vervolgens kan het, ook naar derden, zoals banken, toe, van belang zijn een notariele verklaring van erfrecht/executele op te stellen. De executeur kan daartoe inderdaadf contact op nemen met een notaris, die dan ook de nodige informatie kan verschaffen en mogelijk kan helpen met het opstellen van een boedelbeschrijving.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.