nalatenschap/executeur testamentair


8 februari 2008

Vraag nummer: 11548  (oude nummer: 10288)

Mijn partner heeft een brief ontvangen van een executeur test. (een zus van zijn vader) i.v.m. de aangifte van successie nalatenschap broer van vader. Er moet een gezamenlijke aangifte gedaan worden omdat er enkele familieleden in het buitenland wonen. Dit houdt in dat de executeur test. de totale succesie zal ontvangen en voldoen. Hij (en ook zijn 3 zussen) zou voor 1/32 deelachtig zijn in de nalatenschap van zijn oom. Hiervoor wordt gevraagd naar een handtekening.
In een andere brief die dezelfde dag (van dezelde tante) kwam wordt gevraagd om gegevens te verstrekken (sofinr. , bankrekeningnr. e.d.). De vader van mijn partner leeft ook nog, maar heeft niets ontvangen. Zij hebben allen geen contact met de familie (mijn partner (40)kent zijn oom en tantes niet) en ook niets gehoord van een notaris maar ook niet van het overlijden van de oom. Vraag: is dit wel een normale gang van zaken en is het niet gebruikelijk dat je een naam van een notaris hoort, zodat je e.e.a. na kunt vragen en dat je hoort om wat voor bedrag dit ongeveer gaat, het kan toch ook om schulden gaan? Betreffende oom was blijkbaar een broeder en zijn bezittingen zouden naar de kerk gegaan zijn behalve een geldsom die zijn ouders (opa & oma van mijn partner dus) lang geleden blijkbaar hebben vastgezet voor hun zoon voor het geval dat hij uit zou treden.
Sorry voor de lange uitleg. Maar ik wil het graag zou duidelijk mogelijk aan u voorleggen.
Alvast hartelijk dank voor uw reactie.
Birgit Rissenbeek

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op zich kan een executeur naar een notaris stappen om een verklaring van executele af te geven. Daarin wordt slechts vastgelegd dat er een executeur is en welke bevoegdheden deze heeft. Het zegt nog niets over de erfgenamen.

Indien er informatie of een handtekening gevraagd wordt, dan lijkt het me zeer zeer raadzaam om eerst maar eens na te gaan hoe de nalatenschap eruit ziet en op basis waarvan je erfgenaam bent. Pas daarna zou ik een keuze maken. Een erfgenaam heeft namelijk een keuze. Ook daarover zou ik de executeur vragen en tevens navraag doen bij de notaris die de verklaring van executele heeft afgegeven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.