Wat als de executeur testementair al is overleden.


30 januari 2017

Vraag nummer: 49368

Mijn man is in het testament van zijn zuster en zwager aangesteld als executeur testementair om eventuele moeilijkheden in de familie te voorkomen.
Nu is mijn man vorig jaar overleden. Vlg mij moeten mijn schoonzus en zwager een nieuwe executeur in een nieuw testament benoemen? Het is toch niet zo dat ik dan automatisch de executeur ben?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Misschien is in het testament een backup executeur aangewezen voor het geval de eerste aangewezen persoon geen executeur kan zijn. Is dat niet zo dan staat mogelijk omschreven dat de rechter gevraagd kan worden een executeur te benoemen. Automatisch zal u geen executeur worden, tenzij u als backup bent genoemd in het testament en u de benoeming aanvaardt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn