rekening en verantwoording executeur


18 december 2004

Vraag nummer: 8889  (oude nummer: 5200)

Na overlijden van een oom is de inboedel van deze oom door de executeur deels weggegeven en geschonken aan derden zonder toestemming, inspraak of medeweten van de benoemde erfgenamen. De executeur weigert om een boedelbeschrijving aan de erfgenamen te overleggen, ondanks dat het bij wet is bepaalt dat hij rekening en verantwoording aan de erfgenamen moet afleggen. Wat kunnen wij als erfgenamen doen om toch de boedelbeschrijving te verkrijgen?
Bij voorbaat dank,
c.meijer

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Tjonge jonge, wat een gedoe. De executeur heeft toch niets te verbergen zou je zeggen. Dan kun je toch ook gewoon rekening en verantwoording afleggen. Tenslotte ben je als executeur vertegenwoordiger van de erfgenamen.

Loopt het allemaal de sluigaten uit, dan kunt u de rechet verzoeken de executeur te ontslaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.