Aanvullende vraag over Declaratie executeur (vraagnummer: 25964)


9 september 2011

Vraag nummer: 25970

Bedankt voor uw moeite. In ons geval is er m.i. sprake van belangenverstrengeling (de executeur (reeds op leeftijd) handelt in haar belang als legataris (zij heeft vruchtgebruik op woning en inboedel) en in het nadeel van de erfgenamen).

Mag ik de vraag anders stellen en een vraag toevoegen:

- indien de executeur fouten in het nadeel van de erfgenamen maakt, en daarvoor dient opnieuw bijvoorbeeld de boedelbeschrijving te worden gepasseerd, wie dient hiervoor dan de kosten te betalen?

- omdat de vruchtgebruikster de spelregels gesteld aan het vruchtgebruik niet na komt kunnen de kosten die de vruchtgebruikster maakt om zich te vertegenwoordigen in de rechtzaal toch niet door de executeur als kosten van de executele worden opgevoerd?

Antwoord:

Geachte heer,

In de praktijk wordt vaak juist de legataris ook als executeur benoemd, zodat de executeur het legaat aan zichzelf kan afgeven. Dat is dus op zich niet zo vreemd.

De executuer heeft rechten en verplichtingen en die dienen ook uitgeoefend te kunnen worden en nagekomen te moeten worden. Zo niet dan is inschakeling van de rechter een optie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.