Bevoegdheden executeur overdragen


27 januari 2012

Vraag nummer: 27322

Bij testament is een executeur aangewezen. Deze verstrekt geen informatie aan belanghebbende. Wel verwijst hij voor informatie naar een notaris. Deze notaris is mij onbekend. Mag de executeur zomaar zijn titel/bevoegdheden overdragen zonder mijn akkoordbevinding?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Volgens de wet mag inderdaad een beheers executeur (zelfstandig) een boedelnotaris aanwijzen. Deze boedelnotaris moet vervolgens de aanvaarding van zijn opdracht melden aan de erfgenamen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.