Kosten executeur testementair


11 juli 2016

Vraag nummer: 46769

Welke kosten mag de executeur in rekening brengen

Antwoord:

Geachte heer,

In de tekst van de benoeming van de executeur is doorgaans ook opgenomen of de executeur onkosten in rekening mag brengen en of sprake is van loon. Volgens de wet is sprake van loon (tenzij anders is bepaald) en wel van 1% van de waarde van het vermogen van erflater.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.