verantwoording executeur


5 juli 2008

Vraag nummer: 11867  (oude nummer: 11009)

Vader, weduwnaar overlijdt. Eén van de twee kinderen is bij testament als enige erfgenaam aangewezen. Is de executeur, een buitenstaander, ook verplicht aan de "onterfde" dochter rekening en verantwoording af te leggen?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik denk rekening en verantwoording niet, omdat de onterfde geen erfgenaam is. Ik denk wel dat je informarie moet geven als er aanspraak wordt gedaan op de legitieme portie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.