executeur en rekening en veranwoording


9 november 2005

Vraag nummer: 9677  (oude nummer: 6835)

Ik ben wettelijk erfgenaam.
Er is een executeur benoemd
wegens problemen in de familie wordt ik niet op de hoogte gehouden
Hoe lang mag executeur er over doen een zeer simpele nalatenschap te verdelen wettelijk gezien?

Antwoord:

Geachte heer,

Tja, wie zegt of het simpel is? In ieder geval heeft de executeur informatieplicht jegens de erfgenamen en moet hij rekening en verantwoording afleggen. Gebeurt dat allemaal niet, dan kunt u hem/haar via de Kantonrechter aanspreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.