legalisering handtek.


8 maart 2010

Vraag nummer: 13645  (oude nummer: 15389)

Geachte notaris,
Voor het aanvaarden van een nalatenschap is het noodzakelijk dat de handtekeningen worden gelegaliseerd.
Voor dezelegalisatie lagen de kosten van legalisering tussen de €0,00 en €40,00, dit laatste van-wege een op dat moment
fysiek onvermogen van de betreffende persoon.
Door de executeur zijn deze kosten als zijnde onkosten t.l.v. de nalatenschap uitbetaald.
Is dit een correcte handelswijze ?

b.v.d.

H. W.

Antwoord:

Geachte heer,

Dat is moeilijk eenduidig te beantwoorden. Wellicht geen probleem civielrechtelijk als ieder er mee eens is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.