beperking/ontheffing bevoegdheid van de executeur


2 december 2004

Vraag nummer: 8824  (oude nummer: 5090)

Geachte expert,
Wij hebben een door moeder aangestelde ex.test. v/h type 3; met de meeste bevoegdheid dus.
Onder welke voorwaarden kunnen wij zijn macht inperken, cq hem ontzetten uit zijn bevoegdheid?
Wij hebben ernstige twijfel aan zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid.
MIjn onlangs overleden moeder laat een bedrijf en woning achter en wij zouden dat openbaar wille nverkopen hetgeen hij ons sterk ontraadt.
Er staat ee nenorm uitbreidingsproject op stapel in het gebied waar dit bedrijf staat. Dit plan + tijdspad is gewoon v/d site van de gemeente te downloaden. De betreffende notaris beweert dat het helemaal niet zeker is en nog wel 10 jaar kan duren. Zo zijn er meer ongerijmdeheden in zijn adviezen.
Kunnen wij zijn macht beperken of zijn we "aan de goden en zijn bestwil overgeleverd?
Met dank voor uw antwoord,
en groet,
Frans K.

Antwoord:

Geachte heer,

Op zich heeft u niet veel bevoegdheden. Maar de executeur moet zijn taken natuurlijk wel naar behoren uitvoeren. Hij moet ook rekening en verantwoording afleggen. Ook is hij verplicht informatie te geven. U kunt op grond van gewichtige redenen ook de kantonrechter verzoeken de executeur te ontslaan. Dat zal echter niet zonder slag of stoot geschieden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.