executeur


6 juli 2008

Vraag nummer: 11868  (oude nummer: 11012)

L.S.
Is het mogelijk voor overlijden via een volmacht van de toekomstige erfgenamen een niet erfgenaam als executeur te benoemen of is dit alleen mogelijk na overlijden.
De mogelijkheid om de executeur in het testament te benoemen is mij bekend.

Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte heer, mevrouw,

Onmogelijk. Ook na overlijden is de benoeming van een executeur niet meer mogelijk, het moet dan via volmachten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.