loon en onkosten executeur


24 april 2008

Vraag nummer: 11702  (oude nummer: 10647)

klopt het dat onkosten voortkomend uit het afhandelen van een erfenis betaald moeten worden van de 1% loon die de executeur ontvangt?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat hangt erg af van de bepalingen (testament) waarbij de executeur is benoemd. Uitgangspunt van de wet is een wettelijk loon van 1% van de waarde van het vermogen bij overlijden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.