zie item 14903


28 januari 2010

Vraag nummer: 13421  (oude nummer: 14906)

Hoe zit het dan met de rol en opmerking van de notaris in deze? Zij doen schijnbaar geen enkele moeite om executeur tot antwoorden te dwingen.

Daadwerkelijke afwikkeling heeft nog immer niet plaatsgevonden. De aangiften successie zijn wel al verzonden maar de verdeling van de boedel is niet voltooid. Executeur heeft deze 'ergens' laten opslaan en daar zitten we dan....

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik kan niet beoordelen welke rol of opdracht de notaris in deze heeft, dus ik kan daar ook geen antwoord op geven.

Over het algemeen wordt trouwens aangenomen dat lang niet in alle gevallen de executeur de bevoegdheid heeft tot verdeling en dat dat toekomt aan de erfgenamen. Bij einde van zijn taak, geeft hij dan de goederen af zodat er verdeeld kan worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.