uitvoeren van een legaat


22 november 2005

Vraag nummer: 9728  (oude nummer: 6917)

Indien er een persoon, al dan niet schriftelijk aangeduid door een overledene aangeduid werd om de erfenis te regelen, en die dit legaat dient uit te voeren: Over welke redelijke en/of wettelijke termijn beschikt hij, om de erfenis te regulariseren?

Antwoord:

Geachte heer,

De executeur moet schriftelijk (vanaf 1 januari 2003 zelf bij testament) zijn aangewezen. In een testament staat het legaat. Daarbij staat over het algemeen ook wanneer het afgegeven moet worden. Staat dat er niet, dan zou ik zeggen: zo spoedig mogelijk.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn