Kosten openen testament


1 december 2003

Vraag nummer: 8214  (oude nummer: 3507)

Kunnen er voor het openen van een testament kosten in rekening gebracht worden?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De vraag is wat onder openen van een testament wordt verstaan. We kennen het fenomeen misschien vanuit verhalen en films maar de praktijk is heel anders.

Het "openen" van een testament gebeurt meestel in het kader van de afgifte van een verklaring van erfrecht door een notaris. In dit kader verricht een notaris overigens nog veel meer werkzaamheden. Een verklaring van erfrecht kost inderdaad geld.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.