Wat is een redelijk uurloon voor een testamentair excecuteur?


19 december 2017

Vraag nummer: 53134

Goede avond. Wat is een redelijk uurloon voor een testementair excecuteur?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In het testament waarin de executeur is benoemd, is aangegeven of de executeur een loon krijgt en zo ja hoe hoog dat loon is. Het wettelijk loon voor een executeur is 1% van de waarde van het vermogen van de overledene op de sterfdag.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.