Bevoegheid notaris om later in te grijpen bij de asbestemming


2 september 2011

Vraag nummer: 25858

Geachte heer Van de Griend,

Wij hebben discussie met een notaris over de bestemming van de as van een overleden tante.

Een nicht heeft de crematie van de tante geregeld, conform de wens van de tante. Er zijn maanden later problemen ontstaan rond het verstrooien van de as. De tante heeft daar niets over in haar testament geregeld (ook over de crematie niet). Zij had de mondelinge afspraak met de nicht dat die de crematie en verstrooiing zou regelen.
De tante had in haar testament een notaris aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen.

Deze notaris heeft naar aanleiding van een klacht/wens van een andere neef over het verstrooien het crematorium gesommeerd de asbus niet aan de nicht (opdrachtgeefster crematie) af te geven.
Volgens mij heeft de notaris zich hier niet mee te bemoeien, aangezien hij geen taak heeft in het regelen van de uitvaart en wat daar mee samenhangt.

De notaris zegt echter: “nu ik bij testament ben aangewezen als een zogenaamde twee- sterren (beheers)executeur, heb ik ook de bevoegdheid welke voor een één-sterren (begrafenis)executeur geldt. De beheersexecuteur heeft dus tevens de bevoegdheid om de begrafenis/ crematie te regelen, tenzij erflaatster uitdrukkelijk anders heeft bepaald.”

Klopt deze stelling van deze notaris?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Zeer lastige (en emotionele) kwestie en bijna niet mogelijk om een 'hard' antwoord te geven, althans niet vanaf deze plaats. De bevoegdheid de uitvaart te verzorgen kan als bevoegdheid worden opgenomen. Naar mijn weten is het geen wettelijke taak. De kan echter gesteld worden, wat wordt verstaan onder de uitvaart en wanneer houdt dat op en begint beheer. De executeur is over het algemeen beheerder dus de insteek zou kunnen zijn dat de as en daarmee de bestemming tot het beheer hoort en niet (meer) tot de activiteiten in verband met de uitvaart. Nogmaals, vanaf deze plaats kan ik u daar eigenlijk niet goed antwoord op geven, maar ik raad u aan bij betreffende notaris na te vragen wat de grondslag is van zijn/haar opvatting.
vraag isgekoppeld worden in e

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.