executeur bij ben. aanvaarding


8 februari 2009

Vraag nummer: 12395  (oude nummer: 12283)

bij een benefeciare aanvaarding wordt er dan via het kantongerecht een executeur aangesteld of mag degene die bij het testament is aangesteld (in dit geval een vriend van overledene) dit blijven uitvoeren.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Hoofdregel is bij beneficiaire aanvaarding dat de wettelijke vereffening van toepassing is en de erfgenamen vereffenaar zijn. Dan is er geen plaats voor een executeur tenzij de executeur kan aantonen dat er een positief saldo is. Daardoor blijft de executeur in functie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.