curator en executeur


7 juni 2007

Vraag nummer: 11086  (oude nummer: 9266)

Samen met twee vennoten hebben wij een Bureau voor wettelijke vertegenwoordiging. Wij leveren curatoren, mentoren en bewindvoerders. Een van mijn collega's is curator van een verstandelijk gehandicapte meerderjarige man. Hij is enig kind. Zijn vader (moeder is overleden) heeft mij gevraagd om executeur van zijn eigen nalatenschap te worden. Mag dit, aangezien de curator van de zoon een vennoot/collega van het zelfde Bureau is als waar ik aan verbonden ben. Is hier geen sprake van belangenverstrengeling?

vriendelijke groet
Y. Nieterau

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In de artikelen 55 en volgende boek 4 BW staan de verboden begunstigden. In de wet kom ik geen verboden executeurs tegen muv art. 143 lid 2 boek 4 BW.

Zekerheid kan ik u niet geven, maar mij lijkt het geen probleem. Belangenvestrengeling kun je al snel hebben bij een executeur, maar als executeur heb je een eigen verantwoordelijkheid waarop je ook kan worden aangesproken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.