vergoeding executeur tesementair


30 januari 2010

Vraag nummer: 13434  (oude nummer: 14930)

Mijn vader is in begin 2009 overleden. Hij heeft een executeur via testament benoemd. De executeur heeft alleen rekeningen tbv afwikkeling overlijden van mijn vader afgehandeld. Voor verder afwikkeling van alle andere zaken heeft zij opdracht aan de notaris gegeven. De executeur vraagt nu wel 1 procent vergoeding terwijl ze bijna niets heeft gedaan. Heeft ze dan nog recht op die één procent vergoeding?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In beginsel wel, tenzij de rechter wegens onvoorziene omstandigheden de beloning aanpassen/anders regelen. Ik kan niet beoordelen of dat geval hier zich voordoet.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.