vergoeding kosten executeur


22 maart 2010

Vraag nummer: 13724  (oude nummer: 15541)

Mag de executeur naast de 1% vh vermogen op dag van overlijden ook nog de kosten die hij maakt van de erfenis aftrekken voordat hij dit verdeelt of moet hij zijn kosten uit die 1% betalen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De 1% (indien toegekend althans niet daarvan afgeweken) is loon en staat naar mijn weten los van een eventuele onkostenvergoeding.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.