weigeren executeurschap


3 januari 2011

Vraag nummer: 14046  (oude nummer: 16308)

Ik ben in een testament aangewezen als executeur van een nalatenschap, maar wil dit weigeren/verwerpen. Hoe en bij wie doe ik dit?

Antwoord:

Geachte heer,

Doorgaans is er sprake van notariele tussenkomst in verband met het opstellen van een verklaring van erfrecht of executele. U kan dat dan via betreffende notaris doen. Is er (nog) geen notaris bij betrokken, dan is het wellicht zaak om de erfgenamen te benaderen, maar wellicht is het beter eerst vast te stellen of betreffend testament inderdaad het laatst geldende testament is. Daarvoor verwijs ik u toch ook naar uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.