Welke bevoegdheden heeft de executeur?


3 februari 2018

Vraag nummer: 53636

Goedemiddag Heer C. van de Griend, ik ben bij testament uit 2001 (dus nog de oude vorm) benoemd tot executeur-testamentair. In het notariële testament staat beschreven: "Ik benoem tot executeur-testamentair, beredderaar van mijn boedel en bezorger van mijn begrafenis of crematie, ....., zulks onder toekenning van alle bevoegdheden, welke als zodanig kunnen worden verleend, speciaal het recht van bezitneming van mijn gehele nalatenschap tot aan de volledige afwikkeling." Tegenwoordig wordt gesproken over "executeur" en verdeeld in 3 sterren: * de begrafenisexecuteur, ** de beheersexecuteur en *** de executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Gelet op het aangegevene in het testament uit 2001; welke ster hoort bij deze beschrijving, m.a.w. wat zijn de bevoegdheden? Met hartelijke dank voor uw reactie en uitleg.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Volgens het overgangsrecht is het nieuwe recht van toepassing op 'oude' rechtsgeldige executeursbenoemingen, indien het recht tot inbezitneming is toegekend. Het lijkt mij dat dan sprake is van de beheers executeur, maar ik raad u aan één en ander te laten vaststellen door de notaris die ook de verklaring van erfrecht opstelt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.