testamentair executeur


6 mei 2011

Vraag nummer: 24802  (oude nummer: 16692)

Welke prive risico's loopt een testamentair executeur?
Stel de boedel is reeds verdeeld en een van de erfgenamen blijkt naderhand nog bv belastingschulden te hebben?
Kan men deze testamentair executeur hierop aanspreken?
Kan hij daarvoor ook aansprakelijk gesteld worden? Of heeft hij helemaal geen aansprakelijkheid tov derden.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op zich kan er sprake zijn van een bepaalde mate van aansprakelijkheid indien de executeur (aantoonbaar) zijn taak heeft verzaakt. Vandaar dat het van belang kan zijn dat de executeur ook een eindopstelling maaky en deze voor accoord laat tekenen door de erfgenamen. Als de executeur zijn taak naar behoren heeft uitgevoerd lijkt mij dat er niet zo snel sprake zal zijn van aansprakelijkheid.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.