verkoop moeders huis


20 november 2016

Vraag nummer: 48307

Ik ben aangewezen door de notaris als executeur testamentair na het overlijden van onze moeder. Mijn zusje is hier mee akkoord gegaan. Mag ik bepalen of moeders huis tegen de WOZ waarde verkocht mag worden of kan mijn zusje dat weigeren? En dan gaat de verkooop dus niet door. Of ben ik als ET hier bepalend in?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Eerst dient vastgesteld te worden óf u wel zelfstandig bevoegd bent tot verkoop. Dat is niet in alle gevallen namelijk zo. Vraagt u dat eens na bij betreffende notaris. Verder vertegenwoordigd u de erfgenamen. In die zin is het dus van harte aan te bevelen de erfgenamen om één lijn te hebben ook vanwege de rekening en verantwoording achteraf. De verkoopsom mag ik aannemen zal tegen zakelijke condities zijn vastgesteld. Er zouden dan goede argumenten moeten zijn voor die betreffende verkoopsom. Of dat de WOZ waarde is, kan ik niet beoordelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.