loon executeur naast hoge advieskosten


22 december 2004

Vraag nummer: 8903  (oude nummer: 5221)

De vader van een goede vriendin is overleden. Zijn tweede vrouw is executeur, maar heeft de gehele afwikkeling aan een accountant uitbesteed ad ruim 25.000 euro. Toch claimt zij 9.000 euro executeursloon, hetgeen op mij onredelijk overkomt, gezien het feit dat zij geen werk verricht heeft. Is het mogelijk het executeursloon niet te betalen of te matigen? In het testament was over de beloning niets geregeld, maar ik lees her en der dat de langstlevende als executeur in de regel geen beloning krijgt. Graag uw visie

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Tja, lastige kwestie. Het kan soms erg verstandig, kosten- en tijdbesparend werken om een deskundige in de schakelen. Dus ik weet niet of dat nu overdreven is of niet.

Daarnaast blijven er waarschijnlijk ook nog andere taken te verrichten. Een executeur heeft recht op een onkostenvergoeding en loon, tenzij een testament anders bepaalt. Het is inderdaad ongebruikelijk dat de langstlevende een loon krijgt, maar dat is vooral in de gevallen dat de langstlevende enig eigenaar wordt.

Is er niets bepaald, dan is in beginsel wel een executeursloon verschuldigd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.