executeur


4 juni 2012

Vraag nummer: 28396

December 2011 is mijn demente tante overleden. 2 zussen en ik zijn de erfgenamen. 1 zus is executeur 2 sterren. Tijdens inventarisatie bleek er geld verdwenen te zijn. Zonder overleg met de overige 2 erfgenamen heeft de executeur een advocaat aangesteld voor de vervolgprocedure die de mogelijkheden bekijkt om een rechtszaak te beginnen om het geld terug te vorderen. Het beschikbare erfdeel weigert zij te verdelen. Zij wil dat wij eerst de ontvreemde gelden terug hebben voordat zij hiertoe wil overgaan. Mag een executeur deze kosten maken die mijn erfdeel verlaagt terwijl er geen afspraken zijn gemaakt of er wel geprocedeerd gaat worden?

Antwoord:

Geachte heer,

Een executeur vertegenwoordigd de erfgenamen, zowel in als buiten rechte. Of je als erfgenaam op grond daarvan ongewild in een procedure betrokken kunt worden kan ik niet met zekerheid baantwoorden.Mij lijkt echter dat procederen zonder overleg niet onder de beheerstaak kan worden gevat van de executeur, maar nogmaals, zekerheid is moeilijk te geven.
Als de erfgenamen hebben besloten dat er geprocedeerd gaat worden, dan zal de executeur dat moeten doen als vertegenwoordiger. Verder zal de executeur rekening en verantwoording moeten afleggen en als deze erfgenaam het dan niet eens is met de gemaakte kosten, kan ze natuurlijk weigeren om kwijting en decharge te verlenen.

Ook zou nog overwogen kunnen worden de executeur door de rechter te laten ontslaan als de erfgenamen vinden dat deze zijn werk niet goed verricht.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.