geen overeenstemming afhandeling ex.test.


16 december 2003

Vraag nummer: 8253  (oude nummer: 3594)

Dag,

De afwikkeling van een testament bevindt zich in de eindfase. Een van de erfgenamen is in zijn ogen benadeeld omdat (reis)kosten die de ex. test. heeft gemaakt niet in de gezamenlijke boedel zijn verrekend maar rechtstreeks op het portie van deze erfgenaam in mindering is gebracht. Deze erfgenaam gaat nu niet accoord met het verdelingsvoorstel. Kan er nu wel aan de overige erfgenamen worden uitgekeerd of MOET er eerst gezamenlijk overeenstemming worden bereikt (onwaarschijnlijk dat dat gebeurt, de overige erfgenamen staan als één blok tegenover die ene erfgenaam)?

Alvast bedankt,

Gerard Kater

Antwoord:

Geachte heer,

Mij lijkt dat zolang er geen overeenstemming is er niet verdeeld en dus niet uitbetaald kan worden. Dat zou ook de positie van de executeur verzwakken, dus die zal er ook niet blij mee zijn.

Er zullen overigens wel hele goede redenen moeten zijn om bepaalde extra kosten bij één erfgenaam te leggen. Over het algemeen lijkt het me namelijk dat alle kosten ten laste van de gezamenlijke erfgenamen komen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.