Kosten boedelopslag uit nalatenschap?


2 december 2012

Vraag nummer: 32897

De boedel van de erfgenaam was al opgeslagen toen zij naar een verpleeghuis verhuisde. Nu zij is overleden, weigert de ene erfgenaam op te draaien voor zijn deel van deze kosten, omdat hij niets wil hebben uit de boedel. Hij wil ook niet dat deze kosten uit de nalatenschap vergoed worden. Als executeur vind ik dat deze kosten zeker een aantal maanden uit de nalatenschap vergoed kunnen worden. Is dat redelijk?

Antwoord:

Geachte heer,

Dat valt lastig te beoordelen want ook afhenkelijk van de omstandigheden. Een erfgenaam is gerechtigd tot activa en aansprakelijk voor tegoeden, dus is gedeeltelijke aanvaarding daarvan in beginsel niet goed voor te stellen. Indien de kosten al gemaakt waren voor het overlijden, dan zijn het neem ik aan 'gewoon' schulden van de overledene. Indien er kosten na overlijden gemaakt worden ivm opslag, dan moet je je afvragen waarom deze opslag nodig is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.