Moet je vooraf tekenen dat je voldoende geinformeerd ben als je nog geen bankafschriften en nota's heb mogen inzien?


9 juni 2008

Vraag nummer: 11789  (oude nummer: 10858)

Mijn broer en zus zijn benoemd als E.T. door mijn vader. Die is in jan 2007 overleden. Zestien maandenlang zijn de drie andere erfgenamen op geen enkele wijze geinformeerd over het afhandelen/ verloop van de erfkwestie. In april 2008 een zeer onduidelijk brief van mijn broer ontvangen, waarin hij zegt over te zullen gaan tot een gedeeltelijke uitkering cq voorschot. De fiscus heeft mogelijk nog een vordering, mits wij tekenen voor accoord dat wij afdoende geinformeerd zijn over de afwikkeling. Omdat er grote saldoverschillen zijn, heb ik hier schriftelijk over gesteld. Ik krijg echter alleen beschuldigingen dat ik mijn broer ervan beticht dat hij fraudeuleus heeft gehandeld. Dat is dus absoluut mijn bedoeling niet. Ik wil alleen duidelijkheid door vooraf inzage te krijgen in bankafschriften en nota's, voordat ik teken dat ik voldoende geinformeerd ben.De E.T. wil echter pas kopiƫn afgeven nadat er getekend is. Hij zal zich pas bij de laatste handelingen motiveren waarom hij zo heeft gehandeld. Maar als ik nu ongezien teken en later nog vragen heb, of zaken uitgezocht wil hebben, dan heb ik toch mijn rechten verspeeld?
Is hij verplicht om vooraf inzage te geven, of kan hij dit achterhouden tot de eindafwikkeling.

Antwoord:

Geachte heer,

Het antwoord is eigenlijk vrij eenvoudig: de executeur moet aan een erfgenaam alle door deze gewenste inlichtingen omtrent de uitoefening van zijn taak geven (art. 4:148 BW). Verder moet de executeur (aan het einde van het beheer) ook rekening en verantwoording afleggen. De executeur moet ook een boedelbeschrijving maken.

Mij lijkt dus dat de executeur "gewoon" de gevraagde informatie kan overhandigen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.