Hypotheek verhogen door executeur


2 december 2009

Vraag nummer: 13252  (oude nummer: 14478)

Een huis is nagelaten en er moet worden afgerekend met de fiscus voordat het huis verkocht is. Er zijn onvoldoende liquide middelen om het successierecht te voldoen: is de executeur bevoegd om hypotheek te geven op het betreffende huis en zal hij door de hypotheeknemer zodanig worden erkend, of is hiervoor toestemming van alle erfgenamen nodig?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een van de lastigste vragen sinds de invoeding van het huidig erfrecht. Eerst moet je kijken wat de bevoegdheden zijn van de executeur. Vervolgens moet je kijken of de bevoegdheden zover strekken dat verkoop/hypotheek mogelijk is zonder medewerking van de erfgenamen. Met medewerking kan het naar mijn mening iig wel.
Ook komt wellicht ter sprake of de hypotheel/verkoop een handeling is om schulden van de nalatenschap te voldoen.

Ik raad u aan eens langs een notaris te gaan voor advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.