Executeur tevens erfgenaam


1 februari 2010

Vraag nummer: 13438  (oude nummer: 14945)

Kunnen de erfgenamen de executeur, tevens erfgenaam, weigeren als deze een eigen belang heeft in de verdeling van de nalatenschap?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Nee, want de erfgenamen hebben geen stem in de benoeming van de executeur. Deze moet natuurlijk wel informatie geven en rekening en verantwoordiging afleggen, dus er zou genoeg controle moeten zijn. Verder is het zeer de vraag of de executeur ook de verdeling tot stand kan brengen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.