afwikkeling nalatenschap


4 oktober 2005

Vraag nummer: 9549  (oude nummer: 6586)

Mijn Oma is in 1994 overleden. Na het overlijden is ruzie ontstaan tussen de erven, respectievelijk mijn moeder en haar 2 broers. Een van de broers is benoemd tot executeur testamentair. Namens de 2 andere erven heb ik hem nu voorgesteld om alsnog met een verdelingsvoorstel te komen en zo niet ......... Ja wat dan???

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het is de vraag of de executeur tot verdeling kan overgaan. Doorgaans ligt die macht bij de erfgenamen. De executeur maakt één en ander slechts klaar voor de verdeling.

De drie erfgenamen zullen dus in onderling overleg de zaak moeten verdelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn