executeur onder het oude recht bij aanvechting door andere erfgenaam


18 november 2004

Vraag nummer: 8763  (oude nummer: 4986)

Mijn vader is in 2002 als laatste van mijn ouders overleden. Door toestanden in de familie loopt de afwikkeling van de nalatenschap pas nu. In hun testament hadden mijn ouders mij benoemd als executeur-testamentair. Daar nog sprake was van de oude erfwet kon mijn zus dit aanvechten en helaas, dat deed zij. Klopt het dat zij mij dit maar voor 1/2 * 1/2 = 1/4 kan doen en ik derhalve nog steeds voor 3/4 executeur-testamentair blijf.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Soms wordt ik zo moedeloos van alle lasten die mensen elkaar aandoen. Volgens het overgangsrecht gaan de nieuwe rechten van de executeur direct in, maar blijvens de legitieme rechten ook in stand. Die bijten elkaar dus, zoals u heeft gemerkt. Uw opmerking is dus helaas juist (legitieme deel onder oude erfrecht was overigens bij 2 kinderen 2/3 en niet 1/2/

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.