Bevoegdheden executeur


30 juli 2006

Vraag nummer: 10480  (oude nummer: 8247)

Geachte heer,
Mijn vader is in mei op 67 jarige leeftijd overleden
Is het zo dat de executeur die een samenlevingscontract had met mijn vader d.m.v. een bewijs van erfrecht de privérekening van hem kan plunderen, zo ja, kunnen de erfgenamen hier wat aan doen.

M.v.g.
Marcel.

Antwoord:

Geachte heer,

Natuurlijk niet. De executeur vertegenwoordidg de erfgenamen en moet ook rekening en verantwoording afleggen en informatie verstrekken.
De vraag is natuurlijk wel wat tot de nalatenschap behoort. Het verblijvensbeding in een samenlevingscontract kan overigens één en ander wat gemeenschappelijk eigendom betreft doorkruisen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.