verklaring van erfrecht


12 augustus 2007

Vraag nummer: 11207  (oude nummer: 9552)

Worden de erfgenamen ingeval van benoeming van een ET door de ET op de hoogte gesteld wie er ergenaam is of loopt dit via de notaris? Of dient de familie zelf een verklaring van erfrecht op te vragen?

Antwoord:

Geachte heer/ mevrouw,

Alles kan. Wat moet is een ander verhaal. De ET vertegenwoordigd de erfgenamen, mij lijkt dat hij moet weten wie dat zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.