Is de executeur wel geschikt?


19 oktober 2018

Vraag nummer: 56453

Hallo, mijn moeder is overleden en er is een famililid aangesteld als executeur. Omdat zij veel schulden heeft, staat ze onder bewindvoering. Zijn er ook uitsluitingen om iemand niet aan te stellen als executeur? Ik vind het namelijk krom als iemand een nalatenschap volledig mag beheren en zelf niet met geld om kan gaan. Alvast dank voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Volgens de wet zijn personen van wie een of meerder goederen onder bewind staan niet bevoegd om als executeur op te treden. Kortom: in dat geval kan betreffend persoon niet executeur zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.